Om oss

Dala Kylmecano AB är ett starkt lokalt förankrat service- och installationsföretag som har bedrivit verksamhet sedan 1969.

Inriktningen var då huvudsakligen service av hushållsmaskiner.
Verksamheten har sedan utvidgats och omfattar idag hushållsmaskinservice,
tvättstugeutrustning, värmepumpar och kyla.

Företaget som är beläget i Borlänge omsätter drygt 30-35 Mkr och har ca 15 anställda. Sedan maj månad 1998 finns vi på Hugo Hedströms väg 16.

Vi verkar huvudsakligen inom Dalarna, men har även uppdrag utanför länsgränsen.

Vår affärsidé

Vi skall sälja och utföra service inom våra verksamhetsområden tvätt- och torkutrustning, vitvaruservice, medicinteknisk utrustning samt värmepumpar och kyla.

Vår Vision

Dala Kylmecano skall vara det ledande företaget i Dalarna inom områdena Värme, Kyla och Hushållsmaskiner.

Dala Kylmecano skall vara det självklara valet för de som prioriterar engagemang, kompetens, kvalitet och förnyelse.

Personligt engagemang och bästa möjliga service

Vi finns nära kunden, vår lokala förankring och kunskap om rådande förutsättningar ger trygghet för kunden.

Vi är en aktiv samtalspartner och ger alltid kunden bästa möjliga service.

Hög kompetens och kvalité på utfört arbete

Vi har lång erfarenhet från branschen och arbetar aktivt för att våra anställda skall ha bästa möjliga kompetens & utbildning.

Vårt kvalitets system garanterar kvalitet i alla led.

Förnyelse

Då omvärlden ständigt är i förändring måste vi utvecklas.

Vi kommer aktivt att förnya oss.

Vi är en del av Instalco

Lokal närhet med det stora företagets möjligheter. Instalco är representerat med nationell bredd i Sverige, Norge och Finland via ett 150-tal dotterbolag med över 6 200 medarbetare.

Läs mer om Instalco