Våra tjänster

Dala Kylmecano skall vara det självklara valet för de som prioriterar engagemang, kompetens, kvalitet och förnyelse inom Värme, Kyla och Hushållsmaskiner.

Värmepump

Vi på Dala Kylmecano i Dalarna är experter på bergvärme, jordvärme, markvärme, luftvärme och andra värmepumps system.

Om Värmepump

Tvätt-tork och Diskutrustning

Dala Kylmecano AB är auktoriserad återförsäljare och serviceverkstad för Miele Professional samt Podab i Dalarna.

Om Tvätt-tork och Diskutrustning

Vitvaruservice

Dala Kylmecano AB utför service på alla typer av Miele hushållsmaskiner.

Om Vitvaruservice

Lab/Medicinteknik

Vi är auktoriserade av Miele Medicinteknik.

Om Lab/Medicinteknik

Kyla - För kommersiellt bruk

Dala Kylmecano AB ser till att det finns kyla på industrier, företag, fastighetsbolag och butiker.

Om Kyla - För kommersiellt bruk