Värmepumpar, Stora Skedvi

Värmepumpar

Installation av fastighetspump Geo 222.

Under September 2018 installerade vi jordvärme med värmepump i en hyresfastighet Stora Skedvi.

Den ersatte en pellets anläggning och har gett fastighetsägaren en ekonomisk anläggning med minimalt underhåll.