Värmepump, vi är din specialist!

Vi på Dala Kylmecano i Dalarna är experter på bergvärme, jordvärme, markvärme, luftvärme och andra värmepumps system. Det finns idag många olika typer av värme pumpar och det kan vara svårt att veta vilken som är bäst för just er fastighet. Ditt val av värmepump beror mycket på hur din tomt ser ut. Är det nära till berg, är tomten fylld av jord eller ligger den intill en sjö? Kanske lockas du hellre av att använda dig av luften runt omkring? Kontakta oss för en konsultation om vilken typ av värmepump som passar er bäst.

Lång erfarenhet och hög kompetens av värmepumpar

Vi har lång erfarenhet i branschen och arbetar aktivt för att våra anställda ska ha bästa möjliga kompetens. Vårt kvalitessystem garanterar kvalitet i alla led. Kort sagt är vi är experter på värme. Vi kan sänka er uppvärmningskostnad med en värmepump från IVT. Vi utför kompletta installationer och reparationer av värmepumpar, elpannor och varmvattenberedare i såväl villor som större fastigheter där vi utför allt från projektering till nyckelfärdig värmepumps anläggning. Vår långa erfarenhet tillsammans med de bästa produkter och garantier på marknaden gör att du får en tillförlitlig och ekonomisk värmepumps anläggning i din fastighet.

Kontakta oss för reparationer och service av:

  • Värmepumpar
  • Elpannor
  • Varmvattenberedare
  • Styr och reglersystem
  • Reservdelar

IVT-CENTER

Dala Kylmecano AB är IVT-center och auktoriserat serviceföretag för IVTs värmepump i Dalarna.

Välkommen att besöka vårt värmepumpscenter i Borlänge. 
Där vi kan visa dig ett komplett värmepumpsprogram från IVT.  

Markvärme

Samlingsnamnet för bergvärme, jordvärme och sjövärme

Din nya värme kan hämtas in från olika naturliga värmekällor. Solen ger markvärme vid ditt hus som kan utnyttjas på olika sätt. Gemensamt för de olika principerna är att den lagrade markvärmen värmer en cirkulerande giftfri vätska. Genom komprimering i värmepumpen höjs temperaturen och du får både värme och varmvatten i huset.

Markvärmepumpar hämtar värmen från antingen berggrund, jord, sjö eller grundvatten.

Bergvärme

Finns det berg på rimligt djup (0-20 m) rekommenderar vi bergvärme. Värmen hämtas in ur en energibrunn i berget. Bergvärme ger minimal påverkan på tomten och borrningen tar som regel endast någon dag.

Yt jordvärme

Yt- jordvärme är en effektiv lösning där tomten är lite större så att det finns plats för slingorna. Slangen grävs ned på cirka en meters djup.

Normalt behövs en tomt på 250 - 400 kvadratmeter för slangen. IVT yt- jordvärme finns hos tiotusen nöjda villa-ägare i hela Sverige. Skickliga grävare och installatörer ser till att ingreppen i tomten blir minimala. Ytjordvärme påverkar ej växtligheten.

Sjövärme

Finns det en sjö eller ett större vattendrag i närheten är sjövärme ett bra alternativ. Slangen förankras på botten och du får värme även under kalla vinterdagar.

Det enda ingrepp som behöver göras på din tomt är grävningen från vattnet till huset.

Grundvattenvärme

Har du en borrad brunn med bra vattenflöde av grundvatten kan den också bli din nya värmekälla. En pump pumpar vatten till värmeväxlaren i värmepumpen som producerar radiatorvärme och varmvatten.

Du kan också välja att borra en helt ny brunn för grundvattenvärme. Förutom trygg värme till mycket låg driftskostnad har du även möjligheten att få vatten för gräsmattorna och kan minska din vattenförbrukning. Ingreppen i din trädgård blir små. 

Jordvärme med kompaktkollektor

IVT:s unika kompaktkollektor ger maximal effekt från minimal yta. Den passar bäst när tomten är liten och i kombination med en frånluftsvärmepump då värmen i frånluften återladdar kollektorn med värme när den inte behövs i huset.