Dala Kylmecano AB utför installation och service på olika typer av produkter inom medicintekniska områden som t.ex. sjukvård, sjukhus, tandläkarpraktiker m.m. samt produkter för olika typer av laboratorier.

Vi är auktoriserade av Miele Medicinteknik.