30rbm-30rbp-greenspeed.jpg

Kyla

Dala Kylmecano AB levererar tillsammans med Rörläggaren AB 1 st Carrier 30RBP-0430 luftkylt vätskekylaggregat med frikylefunktion till ESS projektet i Lund.

Kyleffekt är 509 kW och 7 kapacitetssteg. 

Leverans sker i mitten av Oktober 2018